probeer geGIS on-line download geGISDFC OSS Support.

Als anonieme gebruiker zijn de Open Source projecten van DFC steeds zichtbaar en kunnen alle issues op deze projecten geraadpleegd worden. Een anonieme gebruiker kan ook issues creëren op de Open Source projecten.

Om toegang te krijgen tot uw projecten is er een login noodzakelijk. Daarvoor kan u een mail sturen naar support@dfc.be. Vervolgens kan u zelf issues toevoegen aan uw projecten en de status ervan opvolgen.
Een overzicht van de projecten die voor u zichtbaar zijn vindt aan de linkerkant van uw browser. Rechts ziet u een overzicht van de openstaande issues volgens één of meerdere filters die u zelf kan definiëren.
    Jira Screenshot
Issues creëren op uw eigen projecten, of Open Source projecten, kan u via “Create new issue”. Vervolgens moeten de naam van het project en het issue type geselecteerd worden. In de tweede pagina kan de informatie verder aangevuld worden zoals summary, version, description enz. Vergeet na het vervolledigen van de informatie niet op “Create” te klikken, pas dan zal uw issue bewaard worden en kan hij verder opgevolgd worden. Linksboven zit u dan een key code verschijnen die verwijst naar de gecreëerde issue. Deze key kan u gebruiken in verder communicatie met DFC.

Via “Find issues” kan u doorheen alle projecten zoeken naar openstaande issues en ze opvolgen. U kan ook enkel de issues van uw project bekijken door onder de project-naam op “Open issues” te klikken.
Door op de key of de summary van een issue te klikken kan u een issue openen en de historiek ervan bekijken. Opmerkingen kunnen toegevoegd worden via “Comment on this issue”. Wanneer de status van een issue wijzigt of een opmerking wordt toegevoegd zal u hiervan op de hoogte gebracht worden via een email.

Voor verder vragen kan u uiteraard terecht bij: support@dfc.be.